SmeshWorks! B.V., gevestigd aan de Fons van der Heijdenstraat 14, 5534AV Netersel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.smesh-e-axle.com
Fons van der Heijdenstraat 14
5534 AV Netersel
Telefoon: 06-22414222

SmeshWorks! B.V. verklaart als verwerkingsverantwoordelijke conform artikel 4, lid 7 AVG op grond van een gerechtvaardigd belang de volgende persoonsgegevens te verwerken, die door website bezoekers zelf aan ons worden verstrekt: 

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Eventuele aanvullende informatie

Deze persoonsgegevens worden door ons verwerkt met de volgende doelen:

  • Het kunnen bellen of mailen van onze website bezoekers naar aanleiding van het door hen ingediende contactformulier

Bewaringstermijn van deze persoonsgegevens:
Wij bewaren de bovengenoemde persoonsgegevens zolang zij noodzakelijk zijn, met een maximum van 3 jaar.
SmeshWorks! B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SmeshWorks! B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@smesh.eu.
SmeshWorks! B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl 

Cookies of vergelijkbare technieken
SmeshWorks! B.V. gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. SmeshWorks! B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden cookies geplaatst door derde partijen, waaronder Google Analytics, LinkedIn, Facebook, YouTube en WordPress.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
SmeshWorks! B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via bovenstaande gegevens.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 16-8-2020.
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.