Het grote ideeEnergiebronnen en -dragers ontwikkelen zich snel onder druk van de steeds grotere dreiging van klimaatverandering. Ook de transportsector staat onder druk door invoering van milieuzones en doelstellingen op het gebied van onder andere CO2, stikstof en geluid. Het is dan ook niet vreemd dat er steeds meer vrachtwagens gepresenteerd worden die rijden op duurzame energiedragers zoals waterstof, batterijen en alternatieve (bio-)brandstoffen.

Wat al deze technologieën gemeen hebben? De elektrische aandrijflijn!

Vandaag de dag ligt de focus op verduurzaming van licht en stedelijk transport. Voor vrachtwagens boven de 16 ton is er nog geen praktisch toepasbaar alternatief dat kan worden ingezet voor zwaar en lange-afstandsvervoer.

Smesh-E-Axle kijkt verder en ontwikkelt een elektrische aandrijflijn die veel efficiënter én krachtiger is dan de huidige aandrijflijnen, ongeacht welke energiedrager er gebruikt wordt.

“In eenvoud schuilt de grootste kracht om duurzame oplossingen
voor grote vraagstukken te creëren.”

Leon Lauwers | Uitvinder van de Smeshgear

Nadat de wereld ruim 100 jaar dankbaar gebruik heeft gemaakt van het oude platform voor aandrijflijnen, is het tijd voor vooruitgang.

De nieuwe norm in vrachtwagen aandrijftechniek heet Smesh-E-Axle en wordt mogelijk gemaakt door toepassing van de innovatieve en gepatenteerde SmeshGear versnellingen, het volledig elimineren van haakse overbrengingen, een innovatieve koppeling van twee elektromotoren én de zeer compacte maatvoering.
In 2020 wordt ons grote idee in de praktijk bewezen.